Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

ผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก,ผ้ากั้นเปื้อนหนังสีน้ำตาล, ผ้ากันเปื้อนหนังสีขาว,

ผ้ากันเปื้อนใสขุ่น, ผ้ากันเปื้อนใส, ผ้ากันเปื้อนโรงงานอุตสาหกรรมทำอาหาร,

ผ้ากันเปื้อนโรงงานน้ำดื่ม, ผ้ากันเปื้อนคาร์แคร์

 page 1 of 1 Items & Specification    
รหัสสินค้า 044-APR-631-001
 
รหัสผ้ากันเปื้อน 044-ARP-631-002
ผ้ากั้นเปื้อนหนังสีน้ำตาล( ผ้ากันเปื้อนหนังเทียม )

ผ้ากันเปื้อน มีตอกตาไก่และผูกสายคล้องคอเพื่อปรับระยะที่เหมาะสมได้

ตอกตาไก่สายรัดเอว ปรับระยะได้

ผ้ากันเปื้อนราคาผืนละ 295 บาท
(ตอนนี้ผ้ากันเปื้อนหนังสีน้ำตาลสินค้าหมดค่ะ)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสผ้ากันเปื้อน 044-APR-631-001

ผ้ากั้นเปื้อนหนังสีขาว ( ผ้ากันเปื้อนหนังเทียม )

สีขาวความหนา 0.16mm,

เย็บพับขอบในตัว, สาย Nylon,
ความยาวของผ้ากันเปื้อน 115 cm.

ผ้ากันเปื้อนราคาตัวละ 295 บาท

(สินค้าผ้ากันเปื้อนหนังพร้อมส่งค่ะ)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสผ้ากันเปื้อน 044-APR-611-001

ผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก (PVC) สีขาวใสมัว

รีดขอบ ตอกตาไก่, สายไนล่อน,

ความยาวของผ้ากั้นเปื้อน ยาว 115 cm.

ผ้ากันเปื้อนตัวละ 88 บาท

(สินค้าผ้ากันเปื้อนพลาสติกพร้อมส่งค่ะ)

(เหมาะกับการใช้ในกิจการน้ำดื่มหรือซ่อมรถ เหมาะกับคนไซส์ใหญ่)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสผ้ากันเปื้อน 044-APR-PL-00014

ผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก (PVC) สีขาวใสมัว -สำหรับโรงงานอาหาร (สั่งพิเสษ)

(เหมือนกับรหัสสินค้าด้านบน 004-APR-611-001)

แต่ ผ้ากั้นเปื้อนไม่ตอกตาไก่ (ทำเป็นสายเย็บเอ็นใส สำหรับโรงงานผลิตอาหารโดยตรง สายเป็นพลาสติก ที่ไม่เป็นราได้ง่าย)

ความยาวของผ้ากั้นเปื้อน ยาว 115 cm.

ผ้ากันเปื้อนตัวละ 98 บาท

(สินค้ามีบ้าง กรณีสต๊อคขาด อาจจะต้องสั่งผลิต กรณีพิเศษ)

(เหมาะกับการใช้ในกิจการอาหารโดยตรงที่กลัวเรื่องสนิมและรา)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

 

รหัสผ้ากันเปื้อน 044- APR-611-002

ผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก (PVC) สีฟ้า(หลังสีชมภู)

รีดขอบ สายไนล่อน มีห่วงผูก,

ขนาดความยาวของผ้ากันเปื้อน 115 cm.

ผ้ากันเปื้อนตัวละ 88 บาท

(สินค้าผ้ากันเปื้อนพลาสติกพร้อมส่งค่ะ)

(เหมาะกับการใช้ในกิจการน้ำดื่มหรือซ่อมรถ เหมาะกับคนไซส์ใหญ่)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

 

รหัสผ้ากันเปื้อน 044-TMV-S

ผ้ากันเปื้อนพลาสติก PVC (ใสมัว) เชือกผูก (สั้นประมาณเข่า)

มีกระเป๋าด้านหน้า

ผ้ากันเปื้อนตัวละ 88 บาท

(สินค้าผ้ากันเปื้อนพลาสติกพร้อมส่งค่ะ)

(เหมาะกับการใช้ในครัวที่ไม่คอยเลอะมากนักและมีขนาดสั้นจะไม่ร้อนเกิน)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสผ้ากันเปื้อน 044-TMV-L

ผ้ากันเปื้อนพลาสติก PVC (ใสมัว)-ยาว

เชือกผูก (ยาวเลยเข่า) มีกระเป๋าด้านหน้า

ผ้ากันเปื้อนตัวละ 135 บาท

(ขนาด 58.5*109.2 ซม.)

(สินค้าผ้ากันเปื้อนพลาสติกพร้อมส่งค่ะ)

(เหมาะกับการทำความสะอาดทั่วไปผืนไม่ยาวเกินไปจนเกะกะเวลาทำงาน)

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

หมวกกุ๊ก, หมวกโรงงาน,หมวกแก๊บ, หมวกทำอาหาร, หมวกคุมผม,หมวกคุมรายผลิต, หมวกใส่ทำอาหาร, หมวกอุตสาหกรรมทำอาหาร
 
 

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-2074

หมวกกุ๊กขอบธรรมดา มีระบาย คละสี

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-1701

หมวกกุ๊กขอบธรรมดา มีระบาย สีขาว

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-3019

หมวกกุ๊ก มีระบาย แบบผูก คละสี

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-3002

หมวกกุ๊ก มีระบาย แบบผูก สีขาว

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกแก๊ป 044-TMV-3057

หมวกโรงงาน ด้านหลังเป็นผ้าล้วนหมวกทรง มีแก๊ป คละสี , หมวกแก๊ปคละสี

หมวกใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกแก๊ป 044-TMV-2036

หมวกโรงงาน ด้านหลังเป็นผ้าล้วนหมวกทรง มีแก๊ป, หมวกแก๊ปสีขาว

หมวกใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกแก๊ป 044-TMV-2081

หมวกทรงแก็บด้านหลังเป็นตะข่าย มีระบาย คละสี

(เหมาะสำหรับหมวกของพนักงงานในร้านอาหาร หรือหมวกพนักงานโรงงาน)

หมวกใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกแก๊ป 044-TMV-2098

หมวกทรงแก็บด้านหลังเป็นตะข่าย มีระบาย สีขาว

(เหมาะสำหรับหมวกของพนักงงานในร้านอาหาร หรือหมวกพนักงานโรงงาน)

หมวกใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-0674

หมวกกุ๊กขอบธรรมดา คละ สี

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-0667

หมวกกุ๊กขอบธรรมดา สีขาว

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-1718

หมวกกุ๊กขอบธรรมดา สีขาว ตาข่าย

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-3040

หมวกกุ๊ก สีขาว ตาข่าย แบบผูก

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-3033

หมวกกุ๊กใหญ่ คละสี แบบผูก

หมวกกุ๊กใบละ 185 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-2029

หมวกกุ๊กใหญ่ สีขาว แบบผูก

หมวกกุ๊กใบละ 185 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-2005

หมวกกุ๊ก คละ สี แบบผูก

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

รหัสหมวกกุ๊ก 044-TMV-1992

หมวกกุ๊ก สีขาว แบบผูก

หมวกกุ๊กใบละ 78 บาท

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

ผ้ากันเปื้อนPVC

ตัวอย่าง การสกรีนลงผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก

สกรีน โดยใช้สีน้ำมัน (มีขั้นต่ำของสินค้าและมีค่าบล็อคเพิ่มเติ่ม)

ค่า บล็อคละ650 บาท

ค่าสกรีน ตัวละ 20 บาท (สีน้ำมัน)

สั่งสกรีนเกิน 100 ตัว ค่าบล็อคฟรีค่ะ

รูปผ้ากันเปื้อนแบบชัดเจนกว่านี้ คลิ๊ก

 

ส่งได้ทั่วประเทศค่ะ โดยใช้ระบบขนส่งรวม,รบกวนสั่งสินค้าเป็นจำนวนโหลค่ะ,ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนแจ้งด้วยค่ะ

ราคาสามารถขอส่วนลดได้ตามจำนวนค่ะ

รบกวนเช็คสต๊อคก่อนสั่งทุกครั้งเพราะสต๊อค มีความเคลื่อนไหวทุกวัน

สอบถามทางอีเมลล์

crhouseware@hotmail.com

Or crhouseware@gmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281, 053-787441

* สินค้าหมวด ผ้ากั้นเปื้อน,หมวก,ผ้าปิดจมูกสั่งรวมกันเกิน 5,000 บาทส่งฟรีเขต กทม.

และปริมณทล

** ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือน แจ้งด้วยค่ะ

อุปกรณ์ทางการเกษตร
รองเท้าบู๊ทขาว,รองเท้าบู๊ทดำ
มุ้งไนล่อน 16 ตา,มุ้งไนล่อน 20 ตา,ตาข่ายPE
สแลน-สีดำ,สแลมสีเขียว,สแลมสีฟ้า
ผ้ากั้นเปื้อนพลาสติก,ผ้ากั้นเปื้อนหนัง

Napkin,ผ้าเนปกิ้นโรงแรมและผ้าเช็ดจาน,หมวกกุ้กกระดาษ

และหมวกเชฟกระดาษ (โรงแรม)

White Dinner Napkins,Dish/Glass Towel,Professinal Disposable Paper Cheaf Hats,Skull Cap,Beanie,Head wrap

เสื้อเชฟ,Chef Unifrom,Thailand Chef Unifrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


คลังครัวเรือนเชียงราย โทร. 053-660282 ,053- 787300, 053-787177

โทรสาร 053-660281, 053-787441

(สายด่วน เพิ่มเต็ม วันจันทร์-เสาร์ 085-6954647 ,085-6954648 (เวลา 8.30-17.30 เวลาทำการ)