Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

ถาดหลุมอะลูมิเนียม,ถาดหลุมสเตนเลส, ถาดหลุมเมลามีน

#ถาดหลุมอะลูมิเนียม ,  #ถาดหลุมอะลูมิเนียมเด็ก ,    #ถาดหลุมอะลูมิเนียม _10_นิ้ว ,   #ถาดหลุมอะลูมิเนียม _11_นิ้ว ,    #ถาดหลุมอะลูมิเนียม _13_นิ้ว ,   #ถาดหลุมอะลูมิเนียม  _14 _นิ้ว ,    #ถาดหลุมสแตนเลส ,     #ถาดหลุมสแตนเลสเด็ก #ถาดหลุมสแตนเลสผู้ใหญ่ ,   #ถาดหลุมสแตนเลส _11_นิ้ ว ,    #ถาดหลุมสแตนเลส  _13_นิ้ว ,    #ถาดหลุมสแตนเลส _14 _ นิ้ว ,   #ถาดหลุมสแตนเลสกลม ,    #ถาดหลุมสแตนเลสสี่เหลี่ยม ,    #ถาดหลุมสแตนเลส   _5_ ช่อง ,   #ถาดหลุมสแตนเลส  _6 _ช่อง ,    #ถาดหลุมเมลามีน ,    #ถาดหลุมเมลามีนเด็ก ,    #ถาดหลุมเมลามีน _3_ช่อง ,    #ถาดหลุมเมลามีน _10_นิ้ว ,    #ถาดหลุมเมลามีน_8.5_นิ้ว,  #ถาดหลุมโรงเรียน #ถาดหลุมวัด,  #ถาดหลุมโรงอาหาร

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

ถาดหลุมอะลูมิเนียม-เด็กเล็ก

รหัสถาดหลุมอะลูมิเนียม Al-T10

ขนาดถาดหลุมอะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว.

ราคาถาดหลุมอะลูมิเนียมใบละ 69 บาท
ถาดหลุมอะลูมิเนียมบรรจุ กล่องละ 24 ใบ
ถาดหลุมไซสนี้แนะนำใช้กับเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล อายุ 2-6 ปี

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

ภาพสินค้า ถาดหลุมเด็กอะลูมิเนียมรุ่น AL-T10+ช้อนส้อมเมลามีนเด็ก

ราคา ชุดละ 125 บาท

ช้อนส้อมเมลามีน(หัดให้เด็กทานด้วยช้อนส้อม) ยาว 7.3 นิ้ว

เฉพาะ ช้อนส้อม คู่ละ 58 บาท

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

 

ถาดหลุมอะลูมิเนียม-เด็ก

รหัสถาดหลุมอะลูมิเนียม เด็ก Al-T11

ขนาดถาดหลุมอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว.

ราคาถาดหลุมอะลูมิเนียมใบละ 89 บาท
ถาดหลุมอะลูมิเนียมบรรจุ กล่องละ 12 ใบ
ถาดหลุมไซส์นี้แนะนำใช้กับเด็กประถม (ป1-ป.6) อายุ 7-12 ปี
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมอะลูมิเนียม-เด็กโต

รหัสถาดหลุมอะลูมิเนียม-เด็กโต Al-T13

ขนาดถาดหลุมอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว.
ราคาถาดหลุมอะลูมิเนียมใบละ 99 บาท
ถาดหลุมอะลูมิเนียมบรรจุกล่องละ 12 ใบ
ถาดหลุมไซส์นี้แนะนำให้กับเด็กโต (ม.1-ม.6) หรือใช้เป็นถาดหลุมสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

ถาดหลุมอะลูมิเนียม-ผู้ใหญ่,หนา

รหัสถาดหลุมอะลูมิเนียม-ผู้ใหญj Al-T14
ขนาดถาดหลุมอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว
ราคาถาดหลุมอะลูมิเนียมใบละ 185 บาท
ถาดหลุมอะลูมิเนียมบรรจุ กล่องละ 12 ใบ
ถาดหลุมอะลูมิเนียมไซส์นี้เป็นถาดหลุมผู้ใหญ่
นิยมใช้เป็นถาดหลุมสำหรับพนักงาน
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมอะลูมิเนียมใหญ่
ถาดหลุมอะลูมิเนียม-ผู้ใหญ่(ความหนาธรรมดา)
ถาดหลุมอะลูมิเนียมสำหรับผู้ใหญ่
ขนาดเท่ากับอย่างหนา(ด้านบน) แต่ราคาถูกกว่า
รหัสถาดหลุมอะลูมิเนียม-ผู้ใหญ่ Al-T14B
ขนาดถาดหลุมอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว
ราคาถาดหลุมอะลูมิเนียมใบละ 145 บาท
ถาดหลุมอะลูมิเนียมบรรจุ กล่องละ 12 ใบ
นิยมใช้เป็นถาดหลุมสำหรับพนักงาน
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

ถาดหลุมสเตนเลส-เด็ก,(นำเข้า)

รหัสถาดหลุมสเตนเลส-เด็ก Sl-T11

ขนาดถาดหลุมสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว.
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 135 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุ กล่องละ 72 ใบ
ถาดหลุมไซส์นี้แนะนำใช้กับเด็กประถม (ป1-ป.6)
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

ถาดหลุมสเตนเลส-กลาง,(นำเข้า)
รหัสถาดหลุมสแตนเลส-กลาง SL-T13
ขนาดถาดหลุมสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 185 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่อง 12 ใบ
ถาดหลุมไซส์นี้แนะนำใช้กับเด็กโต (ม.1-ม..6)หรือใช้เป็นถาดหลุมให้ผู้ใหญ่ได้
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมสเตนเลส-ผู้ใหญ่,(นำเข้า)
รหัสถาดหลุมสเตนเลส-ผู้ใหญ่ Sl-T14
ขนาดถาดหลุมสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 255 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่องละ 24 ใบ
ใช้เป็นถาดหลุมให้ผู้ใหญ่
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมสเตนเลส 6 หลุม
รหัสถาดหลุมสเตนเลส SL-V-12
ขนาดถาดหลุมสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 145 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่องละ 100 ใบ
(ทรงถาดหลุมรุ่นนี้ตื้นเลียนแบบ ทรงถาดหลุม 30 ซม. ม้าลาย)
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

 

ถาดหลุมทรงสี่เหลี่ยมเล็ก
ถาดหลุมสแตนเลส-สี่เหลี่ยมเล็ก (สินค้านำเข้า)
รหัสถาดหลุมสแตนเลส- SL-SK-1014
ขนาดถาดหลุมสแตนเลส กว้าง 10.5 นิ้ว*14 นิ้ว สูง 1 นิ้ว
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 125 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่องละ 36 ใบ
มีขนาด 5 ช่อง ใช้เป็นถาดหลุมของเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ได้
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมทรงสี่เหลี่ยมใหญ่
ถาดหลุมสแตนเลส-สี่เหลี่ยมกลาง (สินค้านำเข้า)
รหัสถาดหลุมสแตนเลส SL-SM-1115
ขนาดถาดหลุมสแตนเลส กว้าง 11.5 นิ้ว*15.5 นิ้ว สูง 0.6 นิ้ว (ตื้น)
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 250 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่องละ 36 ใบ
มีขนาด 6 ช่อง ใช้เป็นถาดหลุมของเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ได้
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยม
ถาดหลุมสแตนเลส-สี่เหลี่ยมใหญ่ (สินค้านำเข้า)
รหัสถาดหลุมสแตนเลส SL-SK-1216
ขนาดถาดหลุมสแตนเลส กว้าง 12นิ้ว*16 นิ้ว สูง 1 นิ้ว
ราคาถาดหลุมสแตนเลสใบละ 195 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสบรรจุกล่องละ 36 ใบ
มีขนาด 6 ช่อง ใช้เป็นถาดหลุมของเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ได้
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมสเตนเลส-รูปเต่า-ถาดหลุมเด็ก
รหัสถาดหลุมสแตนเลสรูปเต่า SL-TJS
ขนาดถาดหลุมสแตนเลสรูปเต่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.
ราคาถาดหลุมสแตนเลสรูปเต่า ใบละ 345 บาท
ถาดหลุมสแตนเลสรูปเต่าบรรจุกล่องละ 12 ใบ

ใช้ให้เด็กเล็กทานอาหาร (เด็กอนุบาล)ใช้หลอกล่อความสนใจกับเด็ก ถาดหลุมรูปเต่า

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมเมลามีนสีฟ้า เกรด A
รหัสภถาดหลุมเมลามีนสีฟ้า M85-B
ขนาดถาดหลุมเมลามีนสีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 นิ้ว มี 3 ช่อง
เหมาะสำหรับเด็กเล็ก 2-4 ปี สีฟ้า
ราคาถาดหลุมเมลามีนใบละ 68 บาท
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมเมลามีนสีเขียว เกรด A
รหัสถาดหลุมเมลามีนสีเขียว M85-G
ขนาดถาดหลุมเมลามีนสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 นิ้ว มี 3 ช่อง
เหมาะสำหรับเด็กเล็ก 2-4 ปี สีเขียว
ราคาถาดหลุมเมลามีนใบละ 68 บาท
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก
ถาดหลุมเมลามีนสีชมพู เกรด A
รหัสถาดหลุมเมลามีนสีชมพู M85-P
ขนาดถาดหลุมเมลามีนสีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 นิ้ว มี 3 ช่อง
เหมาะสำหรับเด็กเล็ก 2-4 ปี สีชมพู
ราคาถาดหลุมเมลามีนใบละ 68 บาท
รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

รูปถาดหลุมเด็กเมลามีน พร้อมช้อนส้อมเมลามีน

ราคา ชุดละ 125 บาท

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

ช้อนส้อมเมลามีน หัดให้เด็กทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม

ลายหมีพูล (ลิขสิทธิ์) ความยาว 7.3 นิ้ว

ขนาดเท่ากับ ช้อนหวาน-ส้อมหวาน ในงานช้อนส้อมสเตนเลส

ราคา คู่ละ 58 บาท

** ไม่มีแบบไม่มีลาย ยกเว้นออเดออร์สั่งผลิต รับที่ 1,500 คู่ขึ้นไป

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

 

 

 

รหัสสินค้า SB-T777-10

ถาดหลุมเมลามีน

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 3 ช่อง

เหมาะสำหรับเด็ก , ศูนย์เด็กเล็ก

เกรด A สินค้ามีสีครีมขาว ,ฟ้า ,ชมพู

ราคาใบละ 88 บาท

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

รหัสสินค้า 42B

ถาดออเดริฟ ขนาด 8.5 นิ้ว

ราคาใบละ 85.25 บาท

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

รหัส  017-SP-F359-6.5
ช้อน-ส้อม เมลามีน สำหรับเด็กหัดทาน สีครีมขาว 

ราคาคู่ละ 29 บาท
เหมาะสำหรับเด็ก 2-6 ขวบ
ขนาด ยาว 6.5 นิ้ว
- ผลิตจากเมลามีนเกรด A
 - ขนาดกะทัดรัด
- ทนทาน ใช้ได้นาน
- ล้างทำความสะอาดง่าย

 

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

 

ชั้นเสียบถาดหลุมสเตนเลส

ชั้นเสียบถาดหลุมโรงเรียน,โรงพยาบาลราคาประหยัดดูเพิ่มได้ คลิ๊ก

เสียบถาดหลุมทรงกลม,ถาดหลุมทรงเหลี่ยม

จำนวน 3 ชั้น ออกแบบได้มาตราฐานสาธารณสุข

มีล้อ (สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้)

(รูปภาพ เป็นไซด์โรงพยาบาลใช้)

ชั้นเสียบถาดหลุมมี 3 ชั้น ชั้นแรกสูงกว่าพื้น 60 ซม

** เหมาะกับโรงพยาบาล หรือโรงเรียน**

รูปภาพถาดหลุมดูแบบขยายเพิ่มเต็มได้ตามนี้คลิ๊ก

 

 

*ราคาและจำนวนถาดหลุม สามารถลดได้ตามปริมาณค่ะ,แนะนำการใช้ถาดหลุมให้เหมาะสมกับอายุของคนใช้ค่ะ
-Click ล้วส่งมาที่ ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศค่ะ / ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

sales@crhouseware.com

or crhouseware@gmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281 ,053-787441

สินค้าส่ง ทั่วประเทศใช้ระบบขนส่งรวมค่ะ

ลูกค้าสามารถ ระบุขนส่งที่จะใช้หรือให้ทางเราจัดหาให้ได้ค่ะ

ลูกค้าขอคำแนะนำ สินค้าให้ใช้เหมาะกับประเภทของงานได้ค่ะ


ลูกค้าที่ต้องการซื้อ #ถาดหลุม บริจาค ให้โรงเรียน หรือ มูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถให้ทางร้านส่ง

ให้ องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆได้โดยตรงโดยระบบการขนส่งที่เชื่อถื่อได้ว่าจะถึงมือผู้รับแน่นอน

ถาดหลุมและอุปกรณ์ใช้กับศูนย์เด็กเล็ก

ถาดหลุมอะลูมิเนียม,ถาดหลุมสเตนเลส

ของเล่นเด็ก-สนามเด็กเล่น

แก้วน้ำมีหู
ถาดเสริฟ
ถังพลาสติก(แบบมีหูหิ้วใส่อาหาร)
กล่องเก็บพลาสติก
กระติกน้ำเด็กแบบมีสาย,กระติกทหาร
เฟอร์นิเจอร์ เด็ก ,Furniture for kids
แป้งเด็ก,สบู่เด็ก,แปรงสิฟันเด็ก
น้ำยาทำความสะอาด
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ช้อนส้อมเด็ก
พรมเช็ดเท้า
ถังขยะแบบเหยียบ-ใช้ในอาคาร
ถังขยะใช้นอกอาคาร
โต๊ะญี่ปุ่น,โต๊ะพับขนาดต่างๆ
ชั้นวางของ
ชั้นวางรองเท้า
ราวตากผ้า
ไม้แขวนเสื้อ,กิ๊บหนีบผ้า
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง,ใหญ่,เล็ก
ตู้กับข้าว,ตู้เสื้อผ้า
เตาแก๊ส,ถังแก๊ส,ขาเตา
คูเลอร์น้ำ,ถังเก็บน้ำ,กระติกน้ำ
จานชามเมลามีน
POOH SET
 

Cattalog -ถาดหลุม

By CRhouseware.com

 
 

 

 



และส่ง E-mail มาที่ crhouseware@hotmail.com หรือ crhouseware@gmail.com

คลังครัวเรือน โทร 053- 787300, 053-787177, 053-660282

สายด่วน 085-6954648 ,085-6954647, 089-8528446 (เวลาทำการ จันทร์-เสาร์) (8.30-17.00)

โทรสาร. 053-660281, 053-787441