Home

      วิธีการชำระเงิน    
 

กล่องสี่เหลี่ยมใสฝาขาว

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

รหัสสินค้า 009-NA-221

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 x 2.7

capacity : 20 ml.

Qty./Ctn. : 1,000 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 23 x 43.5 x 32.5

ราคาใบละ 3.75 บาท

 

รหัสสินค้า 009-NA-220

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 x 4.5

capacity : 90 ml.

Qty./Ctn. : 144 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 27 x 39 x 20.5

ราคาใบละ 6 บาท

รหัสสินค้า 009-NA-219

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 x 4.8

capacity : 130 ml.

Qty./Ctn. : 144 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 29 x 50.5 x 22

ราคาใบละ 7 บาท

 

รหัสสินค้า 009-NA-225

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 x 4

capacity : 155 ml.

Qty./Ctn. : 144 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 26.5 x 32 x 17.5

ราคาใบละ 6 บาท

 

รหัสสินค้า 009-NA-214

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 x 5

capacity : 170 ml.

Qty./Ctn. : 144 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 33.5 x 44 x 25

ราคาใบละ 7 บาท

 

รหัสสินค้า 009-NA-2723

Size (cm.) : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 4.4

capacity : 190 ml.

Qty./Ctn. : 144 Pcs./Ctn.

Material : Polystyrene

Ctn. Size (cm.) : 36 x 46.5 x 28.5

ราคาใบละ 7 บาท

 

 


-สินค้าในหมวดกล่องใสการบรรจุสินค้า ยกลังและอาจจะมีขั้นต่ำแต่ละครั้งในการสั่งซื้อ

crhouseware@hotmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281 หรือ 054-424099 (แล้วแต่พื้นที่)

กล่องพลาสติกใส
กล่องใสสี่เหลี่ยมฝาขาว (Round Container)
กล่องใสสี่เหลี่ยมฝาใส (Round Container)
กล่องใสสี่ทรงรูปหัวใจ (Round Container)

กล่องกลมใส หน้า 1

กล่องกลมใส มีลาย หน้า 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281,พะเยา โทร 054-417884 โทรสาร 054-424099