Home
            วิธีการชำระเงิน

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน

 page 1 of 1 Items & Specification    
 
 
 

รหัสสินค้า 018-GTGT-15

ถังดักไขมันขนาด 15 ลิตร

ขนาด 46 x 34 x 33 ซม.

สำหรับดักไขมันและแยกเศษอาหาร

ถังบำบัดรุ่นนี้สำหรับใช้ภายในครัวเรือน หรือร้านอาหาร

ราคา 2,490 บาท

**ถังดักไขมัน***

 

 

 

รหัสสินค้า 018-GTGT-30

ถังบำบัดน้ำเสียหรือถังดักไขมันขนาด 30 ลิตร

ขนาด 46 x 34 x 50 ซม.

สำหรับดักไขมันและแยกเศษอาหาร

ถังบำบัดรุ่นนี้สำหรับใช้ภายในครัวเรือน หรือร้านอาหาร

ราคา 3,690 บาท

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ควรนำเศษอาหารและขยะออกจากตะแกรงดักเศษอาหารออกทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษอาหารบูดเน่า

2. ควรระบายไขมันที่ลอยยอยู่ออกทางท่อระบายไขมัน ทุกๆ 7-10 วัน หรือตักออก

3. ทุกๆ 6 เดือนควรล้างทำความสะอาด เพื่อประสิทธิภาพในการดักจับไขมันที่ดี โดยการถอดฝาเกลียวที่ตัวถังออก แล้วใช้น้ำฉีดทำความสะอาด

คำเตือน

1. ห้ามบรรจุน้ำทีมีอุณหภูมิมากกว่า 60 องศา

2. ห้ามวางอุปกรณ์หรือสิงของ บนฝาของถังดักจับไขมัน

 

*ราคาสามารถลดได้ตามปริมาณค่ะล้วส่งมาที่ ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศค่ะ / ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

crhouseware@hotmail.com หรือ crhouseware@gail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281, 053-787441

แทงค์ เก็บน้ำ,ถังเก็บน้ำ
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังบำบัดน้ำเสีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281, 053-787441