Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

ชั้นวางของซุปเปอร์มาเก็ต

 page 1 of 1 Items & Specification    
SUPERMARKET SHELVES

รหัสสินค้า 012-SPK-S-1

ชั้นซุปเปอร์ขาตัวที 4 ชั้น เหล็กแผ่น

ขนาด 73*93*125 ซม.

ราคาอันละ 5,135 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-2

ชั้นซุปเปอร์ขาตัวที 4 ชั้น ตะแกรง

ขนาด 73*93*125 ซม.

ราคาอันละ 2,740 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-3

ชั้นซุปเปอร์ขาตัวแอล 4 ชั้น เหล็กแผ่น

ขนาด 73*50*125 ซม.

ราคาอันละ 3,070 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-4

ชั้นซุปเปอร์ขาตัวแอล 4 ชั้น ตะแกรง

ขนาด 73*50*125 ซม.

ราคาอันละ 2,565 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-5

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวที 5 ชั้น เหล็กแผ่น

ขนาด 93*93*155 ซม.

ราคาอันละ 7,155 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-6

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวที 5 ชั้น ตะแกรง

ขนาด 93*93*155 ซม.

ราคาอันละ 5,370 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-7

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวแอล 5 ชั้น แผ่นเหล็ก

ขนาด 93*50*155 ซม.

ราคาอันละ 4,245 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-8

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวแอล 5 ชั้น ตะแกรง

ขนาด 93*50*155 ซม.

ราคาอันละ 3,381 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-9

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวแอล 6 ชั้น แผ่นเหล็ก

ขนาด 93*50*185 ซม.

ราคาอันละ 5,150 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-S-10

ชั้นซุปเปอร์ใหญ่ขาตัวแอล 5 ชั้น ตะแกรง

ขนาด 93*50*155 ซม.

ราคาอันละ 4,040 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-SS-1

ชั้นซุปเปอร์่ขาเล็กตัวแอล 4 ชั้น แผ่นเหล็ก ถาดสั้น

ขนาด 73*50*125 ซม.

ราคาอันละ 3,080 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

รหัสสินค้า 012-SPK-SS-2

ชั้นซุปเปอร์ขาเล็กตัวแอล 4 ชั้น แผ่นเหล็ก ถาดยาว

ขนาด 93*50*125 ซม.

ราคาอันละ 3,498 บาท

1 กล่อง บรรจุ 1 ตัว

 

มี อ๊อฟฟิศ ส่งสินค้า ที่ กทม. สั่งซื้อเกิน 15,000 บาท จัดส่งฟรี

ใน เขต. กทมและปริมณทล


-Click ที่นี้รับแบบใบขอเสนอราคา แล้วส่งมาที่

crhouseware@hotmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281

ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ชั้นวางของเอนกประสงค์, ชั้นวางของซุปเปอร์มาเก็ต, ที่คว่ำจานแขวนผนัง
ชั้นวางของประสงค์
ชั้นวางของซุปเปอร์มาเก็ต
ที่คว่ำจานแขวนผนัง
บาร์เหล็กวางของ
ราวตากผ้า
ที่วาง CD, DVD
ตะแกรงแฟนซี
โครงซุ้มแต่งงาน,ประตูสวน
ชั้นวางแบบแขวนผนัง
อุปกรณ์ชั้นวางของแบบประกอบ
ชั้นวาง CD, DVD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281