Home

           
เครื่องมือสำรวจ กล้อง Total Station กล้องวัดมุม กล้องระดับ ล้อวัดระยะ เทปวัดระยะ เครื่องหาพิกัด GPS และ แบบนำทาง อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต อุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GPS

GPS แบบนำทาง NUVI

 page 1 of 1 Items & Specification    

GPS แบบนำทาง NUVI

รหัสสินค้า : 077-GM-GPSNUVI-1250

 

GARMIN รุ่น nuvi1250
 
1.  การออกแบบผลิตภัณฑ์กรอบหน้าจอสี Silver รูปทรงบางเบากว่าเดิม (Ultra Slim) สามารถพกพานำทางได้อย่างสะดวก
2.  หน้าจอนำทางขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว แสดงผลได้อย่างชัดเจน พร้อม User Interface รูปแบบใหม่สว่างสดใส
3.  การค้นหาและนำทางหลากหลายวิธี Photo navigation ,Phone navigation และ  2 Language searchค้นหาแบบทับศัพท์ เช่น PTT , Central, Toyota, McDonald (เฉพาะบางหมวดข้อมูล)
4.  มาพร้อม Function หลากหลายมากมาย : Where Am I? , Trip Log, และ ecoRoute? โปรแกรมรายงานอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
5.  แสดงข้อมูลผู้ช่วยการนำทาง Speed Limit, Lane assist และ Junction View
6.  บันทึกข้อมูลด้วย Memory ภายใน 1 GB. บันทึก POI ได้ 1,000 POI
7.  มาพร้อมกับชุดข้อมูลแผนที่ TSM V.10.1 ล่าสุด จาก ESRI Thailand
- แสดงข้อมูล Junction View แยกสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมข้อมูล 850 แยก 1,700 View ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
- ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับ Phone Navigation 130,000 หมายเลข
- ข้อมูล 530,000 POI ครบถ้วนเพิ่มมากที่สุด
- ข้อมูล Lane Info เขตกรุงเทพปริมณฑล ประกอบการนำทาง
- ข้อมูลสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจร พื้นที่ต่างจังหวัด ป้องกันอันตราย
- ข้อมูล Multi Entry Point ทางเข้าออกสถานที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
- พบกับข้อมูลใหม่ร้านอาหารอร่อย สถานที่แนะนำ  CDG Choice  มากกว่า 1,000 แห่ง
8.  สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเสียงนำทาง ภาษาไทย หญิง, ชาย / ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ภาคใต้ ได้  

รหัสสินค้า : 077-GM-GPSNUVI-1360

 

GARMIN รุ่น nuvi1360

1. ผลิตภัณฑ์ปรับเปลี่ยนวัสดุสีดำ (Black Piano) สามารถเปลี่ยนกรอบสี ได้ รูปทรงบางกว่าเดิม(Ultra Slim)
2. หน้าจอนำทางขนาดกว้าง 4.3 นิ้ว แสดงผลได้ อย่างชัดเจนพร้อม User Interface รูปแบบใหม่ การแสดงผลสว่างสดใส พร้อมแผนที่แบบ
    Auto-Zoom
3. รองรับเสียงนำทางแบบ TTS ระบุชื่อถนน ซอย เพิ่มความชัดเจนในการนำทาง (Download Firmware ประสิทธิภาพดังกล่าวช่วงปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายนในภายหลัง)
4. อุปกรณ์ Hands-free : Hands-free calling with Bluetooth? wireless technology
5. การค้นหาและนำทางหลากหลายวิธี Photo   navigation ,Phonenavigation และ  2 Language search ค้นหาแบบทับศัพท์ เช่น PTT , Central, Toyota, McDonald (เฉพาะบางหมวดข้อมูล)
6. มาพร้อม Function หลากหลายมากมายเหมือนเดิม:, Trip Log, และ ecoRoute? โปรแกรมรายงานอัตรา สิ้นเปลืองพลังงาน,ปรับเปลี่ยน Where Am I? ให้ ค้นหา ที่จอดรถ บริการรถยนต์ ธนาคารได้มากขึ้น
7. แสดงข้อมูลผู้ช่วยการนำทาง Speed Limit, Lane assist และ Junction View
8. บันทึกข้อมูลด้วย Memory ภายใน 1 GB. บันทึก POI ได้ 1,000 POI
9. มาพร้อมกับชุดข้อมูลแผนที่ TSM V.10.1 ล่าสุด จาก ESRI Thailand
    - แสดงข้อมูล Junction View แยกสำคัญในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพิ่มเติมข้อมูล 850 แยก 1,700 Viewครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
    - ข้อมูล Highway Mode แยกทางออกบนทางด่วน และทางหลวงสำคัญ
    - ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับ Phone Navigation 140,000 หมายเลข
    - ข้อมูล 530,000 POI ครบถ้วนเพิ่มมากที่สุด
    - ข้อมูล Lane Info เขตกรุงเทพปริมณฑล ประกอบการนำทาง
    - ข้อมูลสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจร พื้นที่ต่างจังหวัด ป้องกันอันตราย
    - ข้อมูล Multi Entry Point ทางเข้าออกสถานที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
    - พบกับข้อมูลใหม่ร้านอาหารอร่อย สถานที่แนะนำ  CDG Guide  มากกว่า 1,000 แห่ง
10. สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเสียงนำทาง ภาษาไทย หญิง,ชาย /ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้ ได้

รหัสสินค้า : 077-GM-GPSNUVI-1460

GARMIN รุ่น nuvi1460

1. การออกแบบตัวเครื่องปรับโฉมพร้อมผิววัสดุแบบใหม่ Glossy Black รวมถึงรูปแบบหน้าตาคำสั่ง User Interface ล้ำสมัยแบบใหม่ทั้งหมด

2. ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่แต่มีขนาดบางกว่าเดิม (1.5 ซม.) มาพร้อมหน้าจอนำทางขนาดกว้าง 5 นิ้ว แสดงผลได้อย่างชัดเจน สว่างสดใส

3. มี Keyboard แบบใหม่ (QWERTY) หรือแบบดั้งเดิม (ABC) ให้เลือกเพื่อค้นหาตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. หน่วยความจำแบบ NAND Flash ขนาด 2GB

5. อุปกรณ์ Hands-free : Hands-free calling with Bluetooth? wireless technology

6. มาพร้อม Function : Where Am I? , Trip Log,  Speed Limit, Photo navigation โดยโปรแกรม Panoramio? และล่าสุดกับ ecoRoute? โปรแกรมรายงานอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

7. มาพร้อมกับชุดข้อมูลแผนที่ TSM V.10.1 จาก ESRI Thailand

- แสดงข้อมูล Junction View 30 ทางแยกสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มมากถึง 1,158 Junction View

- ข้อมูล Highway Mode แยกทางออกบนทางด่วน

- ปรับปรุงข้อมูล และ POI โดยเฉพาะพื้นที่ 12 จังหวัดสำคัญ ๆ

8. สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเสียงนำทาง ภาษาไทย หญิง, ชาย / ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคใต้ ได้อัตโนมัติ

9. รองรับรายงานข้อมูลจราจรด้วยสัญญาณ FM (FM Traffic compatible) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

รหัสสินค้า : 077-GM-GPSNUVI-3770

GARMIN n?vi? 3770,Thai
1. รูปแบบ Elegantly Slim มีขนาดบางน้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (0.895 ซม.) ผลิตจากวัสดุหรู
2. หน้าจอกระจกพิเศษ (Full Glass Display) แสดงผลขนาด 4.3 นิ้ว
3. โครงสร้างแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา (113.4 กรัม)
4. สามารถสัมผัสเพื่อแสดงผลแผนที่แบบ Multi-Touch
5. พร้อมกับ Accelerometer Sensor หมุนปรับเปลี่ยน การแสดงผลได้ทั้งรูปแบบแนวนอนและแนวตั้งแบบ  อัตโนมัติ (Dual Orientation Capabilities)
6. ภาพแสดงผลภาพความละเอียดสูง โปรแกรมนำทาง ได้แม่นยำ และการคำนวณผลเพื่อการนำทางได้ อย่างรวดเร็ว
7. POI : Point of Interest เป็น 550,000 ตำแหน่ง
    - ปรับปรุงเพิ่มเติมเส้นทางถนนทั่วประเทศไทย
    - เพิ่มข้อมูล Junction View แยกสำคัญในพื้นที่ รอบกรุงเทพมหานคร 850 แยก 1,700 Viewครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด พร้อมการปรับรูปแบบ การมุมมองแสดงผลได้ตามต้องการ
    - เพิ่มข้อมูล CDG Guide หมวดร้านอาหารอร่อยมากกว่า 1,500 แห่ง
    - ล่าสุด มาพร้อมการแสดงผลข้อมูล 3D Building สถานที่สำคัญและอาคาร 108 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
    - แสดงภาพความสูงของภูมิประเทศ ( 3D Terrain)
    - และมาพร้อมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่อื่น ๆ อีกมากมาย
8. TTS : Text to Speech ระบุชื่อถนน ซอย ในการนำทาง
9.  Hands-free : Hands-free calling with Bluetooth? wireless technology
10. MP3 player  บันทึกเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อสุนทรียภาพ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว สามารถปรับระดับเสียงที่แตก ต่างเพื่อไม่ให้รบกวนเสียงพูดนำทาง
11. myTrends? สามารถกำหนดหรือทายเส้นทางนำทาง จากลักษณะพฤติกรรมของเจ้าของเครื่องได้
12. ecoRoute? รูปแบบใหม่
13. รองรับการทำงานร่วมกับข้อมูลจราจร (TMC Service : Traffic Message Channel Service)*
14. มาพร้อมข้อมูลแผนที่ประเทศไทย CDG Map / TSM V.11 ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตั้งมาพร้อมภายในเครื่องและสามารถสะกดคำค้นหา สถานที่บางส่วน เรียกว่า Fuzzy Search ทั้งแบบตามคำหรือตามตัวอักษร

 

 

*ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ*

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

 

 


เครื่องมือสำรวจ (Survey Instruments)
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
เครื่องชาร์จ-แบตเตอรี่ (Charger-Battery)
สายส่งข้อมูล( Data Cable )
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
ขาตั้งเครื่องมือสำรวจ (Tripod)
ไม้สต๊าฟ (Staff)
โพล (Pole) - พิน(Pin)
ชุดเป้าปริซึ่ม
Prism
Prism Pole
Mini Prism
Reflective Sheet
ชุดเป้าเล็ง (Target Plate)
เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GPS
GPS
GPS แบบนำทาง NUVI
อุปกรณ์เสริม (Accessories)
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
ชุดทดสอบดินและคอนกรีต (Soil & Concrete Testing)
เครื่องชั่ง (Balance)
เครื่องมือวัดพื้นที่และระยะทาง
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
เครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Curvimeter)
เครื่องมือวัดด้วยแสงเลเซอร์
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
เข็มทิศและเครื่องหาค่าความสูงวัตถุ
เข็มทิศ (Compass)
เครื่องหาค่าความสูงวัตถุและเข็มทิศ (Clinometer&Compass)
เข็มทิศดิจิตอล(Digital Compass)
อุปกรณ์สำรวจอื่น (Accesscries)
อุปกรณ์อื่นๆ (Other)
   
   
   
   

 

 

 
 
 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281สายด่วน 089-8528446