HOME

1.การสั่งซื้อ

2.การชำระเงิน

  1. ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน ชื่อบัญชี หจก.คลังครัวเรือน ซัพพลาย เลขที่บัญชี 535-0-11866-8 ออมทรัพย์
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี หจก.คลังครัวเรือน ซัพพลาย เลขที่บัญชี 672-0-30248-5 ออมทรัพย์

3.แจ้งการชำระเงิน

4.การรับสินค้า