Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

หัวเตาแก๊สแรงดันสูง,เตาแก๊สแรงดันต่ำ

 page 1 of 1 Items & Specification    
 
 

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB4

รหัสสินค้า 091-KB-4

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 ซม. สูง 10 ซม.

ราคาหัวละ...480 บาท

(ใช้เป็นเตาทำขนมถังแตก)

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB5

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม. สูง 13 ซม.

รหัสสินค้า 091- KB-5-1

ราคาแบบธรรมดา หัวละ...680.......... บาท

รหัสสินค้า 091- KB-5-2

ราคาแบบหนา หัวละ.......880 ..บาท

** สินค้าเตามีด้านในเท่ากันแต่ ขนาดของเหล็กจะหนากว่า เมือเอา

ตัวสินค้า 2 รุ่นมาเทียบกัน***

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB8

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม. สูง 15 ซม.

รหัสสินค้า 091-KB-8-1

ราคาแบบธรรมดา หัวละ..........980........บาท

รหัสสินค้า 091- KB-8-2

ราคาแบบหนา หัวละ..............1,350..... บาท

* สินค้าเตามีด้านในเท่ากันแต่ ขนาดของเหล็กจะหนากว่า เมือเอา

ตัวสินค้า 2 รุ่นมาเทียบกัน***

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

 

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB10 -ใหญ่ พร้อมกะทะ

รหัสสินค้า 091-KB10 + กระทะหนา

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 ซม.สูง 22.5 ซม

(ราคาไม่รวมขาตั้ง)

ราคาหัวละ.......2,950............ บาท

** หัวปรับแรงดันสูง,กิฟท์ 2 ตัว และสายแก๊สหนา 2 เมตร ชุดละ 680 บาท*

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

รหัสสินค้า 091-KB15

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB15 เป็นเตาไฮสปีดที่ให้ความร้อนแรงและรวดเร็ว เหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน

หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ราคา. 15,500.... บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง วงแก๊ส 15 นิ้ว หรือ 40 ซม

ความยาวท่อ 83 ซม ,ความยาวตัวเตารวม ท่อ 120 ซม

** เตาแบบนี้ลูกค้าต้องก่อ อิฐหรือฐานมารับภาชนะที่ตั้งแก๊สเอง **

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-KB20

หัวเตาชนิดแรงดันสูง KB20

เตาแก๊สชนิดแรงดันสูง KB-20  เป็นเตาไฮสปีดที่ให้ความร้อนแรงและรวดเร็ว เหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ราคา....18,900................บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง วงแก๊ส 20 นิ้ว หรือ 50 ซม

ความยาวท่อ 77 ซม ,ความยาวตัวเตารวม ท่อ 126 ซม

** เตาแบบนี้ลูกค้าต้องก่อ อิฐหรือฐานมารับภาชนะที่ตั้งแก๊สเอง **

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-TBOX-01

เตาแก๊สแบบกล่อง 1 หัว (เตาแก๊สอย่างเดียวไม่รวมอุปกรณ์)

ราคา..690....บาท

รหัสสินค้า 091-TBOX-01-SET

เตาแก๊สแบบกล่อง 1 หัว รวมอุปกรณ์ด้วย

(ประกอบด้วย แก๊ส 1 ตัว+หัวปรับแรงดันต่ำ+กิฟท์ 2 ตัว +สายแก๊ส2m)

ชุดละ 880 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-TBOX-02

เตาแก๊สแบบกล่อง 2 หัว (ไม่รวมอุปกรณ์)

ราคา......1,580..............บาท

รหัสสินค้า 091-TBOX-02-SET

เตาแก๊สแบบกล่อง 2 หัวรวมอุปกรณ์ ราคา 1,850 บาท

(ประกอบด้วยแก๊ส 1 ตัว+หัวปรับแรงดันต่ำ กิฟท์ 2 ตัว +สายแก๊ส 2 m)

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091- TFL-01

เตาแก๊สแบบชั้น 1 หัว ,(ไม่รวมอุปกรณ์)

ราคา..........1,850.........บาท

รหัสสินค้า 091-TFL-01-SET

เตาแก๊สแบบชั้น 1 หัว รวมอุปกรณ์) ราคา 2,150 บาท

(ประกอบด้วยแก๊ส 1 ตัว+หัวปรับแรงดันต่ำ กิฟท์ 2 ตัว +สายแก๊ส 2 m)

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091- TFL-02

เตาแก๊สแบบชั้น 2 หัว หน้าท๊อปสแตนเลส

มีชั้นวาง 2 ชั้น

ราคา........2,650............บาท

รหัสสินค้า 091- TFL-02-SET

เตาแก๊สแบบชั้น 2 หัว หน้าท๊อปสแตนเลส+อุปกรณ์

มีชั้นวาง 2 ชั้น

ราคา........2,850............บาท

(ประกอบด้วยแก๊ส 1 ตัว+หัวปรับแรงดันต่ำ กิฟท์ 2 ตัว +สายแก๊ส 2 m)

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

 

รหัสสินค้า 091-H

หัวปรับแก๊ส ชนิดแรงดันสูง ใช้กับกลุ่มเตา KB

ราคาหัวละ 380 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

หัวปรับแก๊ส ชนิดแรงดันต่ำ

(ใช้กับแก๊ส บ้าน,เตากล่อง,เตาชั้น) หรืออุปกรณ์ทำขนม)

ติดกับถังแก๊ส

รหัสสินค้า 091-L-325

หัวละ 195 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

สามทางแยกสายแก๊ส

ใช้กรณีมีถังแก๊ส 1 ถัง จะจ่ายแก๊สได้ 2 หัวเตา

รหัสสินค้า 091-S-3

อันละ 48 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

เข็มขัดรัดสายแก๊ส (กิฟท์)

ใช้เชื่อมสายแก๊ส และที่จ่ายแก๊ส

รหัสสินค้า 091-B-G

อันละ 10 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

กิฟท์ตัวที

ใช้ล็อกเตาแก๊สกลุ่มแก๊ส KB กับขาเตา

รหัสสินค้า 091-T

ราคาอันละ 25 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

จานกลม-ใช้กับแก๊ส-หัวกลมใหญ่

 

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

จานกลม-ใช้กับแก๊ส-หัวกลมเล็ก

เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ซม.

 

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

จานเหลี่ยม-ใช้กับแก๊ส-หัวเหลี่ยมเล็ก

กว้าง 19 ซม. ยาว 19 ซม.

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

จานเหลี่ยม-ใช้กับแก๊ส-หัวเหลี่ยมใหญ่

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-LON

ขาตั้งแก๊ส สำหรับเตาแก๊ส KB

มีแตกต่างกันที่ขนาดความสูง ต่างๆ

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-LOG

ขาตั้งแก๊ส สำหรับเตาแก๊ส KB8, KB5,

เหมาะกับการตั้งหม้อ,ตั้งกระทะใหญ่ มีขาเตาช่วยประคอง กระทะ

ขนาดกว้าง 39 ซม.

ราคา 495 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

รหัสสินค้า 091-LOB

ขาตั้งแก๊ส สำหรับเตาแก๊ส , KB10

ขนาดกว้าง 56.50 ซม. สูง 40.50 ซม.

ราคา 1,550 บาท

เตาแก๊สดูรูปภาพเพิ่มเต็มได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

*ราคาสินค้า สามารถลดได้ตามจำนวนค่ะ
-Click แล้วส่งมาที่ ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศค่ะ / ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

crhouseware@hotmail.com

or crhouseware@gmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281 หรือ 053-787441 (แล้วแต่พื้นที่)

สินค้าส่ง ทั่วประเทศใช้ระบบขนส่งรวมค่ะ

ลูกค้าสามารถ ระบุขนส่งที่จะใช้หรือให้ทางเราจัดหาให้ได้ค่ะ

ลูกค้าขอคำแนะนำ สินค้าให้ใช้เหมาะกับประเภทของงานได้ค่ะ


อุปกรณ์ไฟฟ้า
พัดลม
คูลเลอร์ไฟฟ้า,ถังต้มน้ำไฟฟ้า,ถังต้มกาแฟ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า,ตู้ทำน้ำเย็น,ตู้ทำน้ำร้อน

น้ำเย็น

หัวเตาแก๊สแรงดันสูง,เตาแก๊สแรงดันต่ำ
เครื่องพ่นละอองฝอย,เครื่องบรรจุถุงร่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300, 053-787177

โทรสาร 053-660281, 053-787441

สายด่วน 085-6954648 ,085-6954647 (เวลาทำการ จันทร์-เสาร์)