Home

  วิธีการชำระเงิน

ชั้นวางของเอนกประสงค์สแตนเลส

 page 1of 1 Items & Specification    

รหัส 075-JK-603

ชั้นวางของอเนกประสงค์ชั้นเดอลุกซ์3 ชั้น

ขนาด 60.5 x 30 x119.50 ซม.

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. หนา 0.8 มม.

แผ่นสแตนเลสปั้มขึ้นรูปพับขอบขนาด 30 x 56 ซม.หนา 0.8 มม.

ขาลูกยางแชมเปญ ฐานใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. มั่นคง แข็งแรง

ราคา 4,420 บาท

รหัส 075-JK-604

ชั้นวางของอเนกประสงค์ชั้นเดอลุกซ์ 4 ชั้น

ขนาด 60.5 x 30 x141.5 ซม.

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. หนา 0.8 มม.

แผ่นสแตนเลสปั้มขึ้นรูปพับขอบขนาด 30 x 56 ซม.หนา 0.8 มม.

ขาลูกยางแชมเปญ ฐานใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. มั่นคง แข็งแรง

ราคา 5,780 บาท

รหัสชั้นวางโทรศัพท์ : 075-ST-732

ชั้นวางโทรศัพท์สแตนเลส

ชั้นวางโทรศัพท์สแตนเลส ขนาด 34 x 34 x 92.5 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นวางโทรศัพท์สแตนเลสราคาตัวละ 1,550 บาท

รหัสชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลส: 075-ST-743

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้น บนแผ่นเรียบ สแตนเลส

ขนาด 41.5 x 61.5 x 97.5 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 4,250 บาท

รหัสชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-739/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้น ท่อขอบข้างโค้งใหญ่พิเศษ

ขนาด 80 x 40 x 91.5 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,900 บาท

รหัสชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-739/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้น ท่อขอบข้างโค้ง ใหญ่พิเศษ

ขนาด 80 x 40 x 117 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 4,150 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-733/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้นลวด

ขนาด 60 x 40 x 70.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 2,175 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-733/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นลวด

ขนาด 60 x 40 x 97.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,300 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-734/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้น ขอบท่อ

ขนาด 60 x 40 x 70.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,450 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-734/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นขอบท่อ

ขนาด 60 x 40 x 97.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,850 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-735/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้นลวด หลังโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 82 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 2,900 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-735/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นลวด หลังโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 108.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,350 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-736/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้นขอบท่อ หลังโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 82 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,180 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-736/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นขอบท่อ หลังโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 108.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 4,500 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-737/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้นลวด ข้างโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 79.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,180 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-737/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นลวด ข้างโค้ง

ขนาด 60 x 40 x 108.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,450 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-740/3

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 3 ชั้นลวด ข้างเว้า

ขนาด 60 x 40 x 70.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,150 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-740/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นลวด ข้างเว้า

ขนาด 60 x 40 x 102.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 3,350 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-741/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นขอบท่อ ข้างเว้า หนาพิเศษ

ขนาด 60 x 40 x 102.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 4,350 บาท

รหัสชั้นเครื่องครัวสแตนเลส : 075-ST-742/4

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลส 4 ชั้นขอบท่อ ข้างเว้า ใหญ่พิเศษ

ขนาด 80 x 40 x 102.50 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ชั้นเครื่องครัวสแตนเลสราคาตัวละ 4,650 บาท

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศเพื่อการจัดส่งสินค้าที่กทม.

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถามและลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

** ราคาขอลดได้ตามจำนวนและปริมาณ ค่ะ
**จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณทล มีขั้นต่ำ

** สินค้าสเตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

สเตนเลส เบอร์ 304
สอบถามเพิ่มเติมทาง

crhouseware@hotmail.com

OR

crhouseware@gmail.com

เครื่องให้สแตนเลสงานสแตนเลส
เก้าอี้สแตนเลส
ชั้นวางเครื่องดื่มสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส
ตะขอติดผนังสแตนเลส
ราวแขวนสแตนเลส
ชั้นใส่รองเท้า KD สแตนเลส
เสาแขวนเสื้อ
ชั้นวางของสแตนเลส
กรงสัตว์เลี้ยงสแตนเลส
ตู้จดหมายสแตนเลส + ตู้ยาสแตนเลส
อ่างซิงค์สแตนเลส
ชั้นวางของสแตนเลสแบบแขวนผนัง
เครื่องใช้ในครัวสแตนเลส
ชั้นวางนิตยสาร, หนังสือสแตนเลส
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
เตียงสแตนเลส
ตู้สแตนเลสล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร
ที่วางถังน้ำดื่มสแตนเลส
ชิงช้าสแตนเลส

Down Load

Catalog -สแตนเลส 2011 By CRhousewareคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300

โทรสาร 053-660281สายด่วน 089-8528446

สายด่วนเพิ่มเต็ม 085-6954647,085-6954648 (เวลา 8.30 am-17.30 pm.)(จ-ศ)