Home

  วิธีการชำระเงิน

ราวแขวนผ้าสแตนเลส

 page 1of 1 Items & Specification    

รหัสราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-502/1

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสยาว 60 ซม.

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 60 x 10 x 5 ซม.

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/ถุง

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 250 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้**

รหัสราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-502/2

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสยาว 80 ซม.

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 80 x 10 x 5 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/ถุง

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 320 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลส: 075-ST-502/3

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลส 100 ซม.

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 100 x 10 x 5 ซม.

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/ถุง

ราวเดี่ยวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 380 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

 

รหัสราวแขวนผ้า 075-JK-301

ราวเดี่ยวเดอรุกซ์ ปรับระดับสูง - ต่ำ, ราวขยายยาวได้ ขนาด 101 x 51 x125(190) ซม.

ราวด้านบนสามารถเลื่อนออกได้ยาว 30 ซม.

ท่อส่วนบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. หนา 0.8 มม.

ท่อส่วนล่างเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. หนา 0.8 มม.

ปรับระดับสูงต่ำได้ 125-190 ซม.

ล้อ ABS คู่ + Alloy ขนาด 50 มม. ทนทานไม่เป็นสนิม

ราคา 2,720 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-501

ราวแขวนผ้าสแตนเลส 2 ชั้น (ถอดประกอบได้)

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 85 x 50 x 170 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ชุด/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 2,450 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวสนามสแตนเลส : 075-ST-535/1

ราวสนามสแตนเลส ขนาด 1.2 เมตร

ราวสนามสแตนเลสขนาด 120 x 65 x 165 ซม.

ราวสนามสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

ราวสนามสแตนเลสราคาตัวละ 4,200 บาท

รหัสราวสนามสแตนเลส : 075-ST-535/2

ราวสนามสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร

ราวสนามสแตนเลสขนาด 150 x 65 x 165 ซม.

ราวสนามสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

ราวสนามสแตนเลสราคาตัวละ 5,200 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

 

รหัสราวตากผ้านวม : 075-JK-313

ราวสนามจัมโบ้ ขนาด 130 x 155 x 185 ซม.

ราวผ้า โครงใช้ท่อขนาด 22 มม.หนา 1 มม.

ท่อด้านในเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. หนา 1.1 มม. ยาว 150 ซม.

ล้อ ABS คู่ + ฤสสนั ขนาด 50 มม. แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

ราวสำหรับตากผ้านวมราคา 6,460 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวสำหรับผ้ารีดสแตนเลส : 075-ST-510

ราวแขวนสำหรับรีดผ้า พร้อมตะกร้า 1 ใบ (ที่แขวนหมุนได้ -ถอดประกอบได้) สแตนเลส

ราวสำหรับผ้ารีดสแตนเลสขนาด 55 x 40 x 177 ซม.

ราวสำหรับผ้ารีดสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ชุด/กล่อง

ราวสำหรับผ้ารีดสแตนเลสราคาตัวละ 2,900 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-506/1

ราวแขวนผ้า ราวเดี่ยวตรง มีล้อสแตนเลส

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 106 x 48 x 140 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 1,350 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-506/2

ราวแขวนผ้า ราวคู่ตรง มีล้อ สแตนเลส

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 106 x 58 x 140 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 2,150 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

 

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-507/1

ราวแขวนผ้า ราวเดี่ยวตรง มีล้อ มีห่วง สแตนเลส

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 106 x 48 x 140 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 1,450 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-507-2

ราวแขวนผ้า ราวคู่ตรง มีล้อ มีห่วงสแตนเลส

ขนาด 106 x 58 x 140 ซม.

ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราคาตัวละ 2,250 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-508/1

ราวแขวนผ้า ราวเดี่ยวโค้ง มีล้อ มีห่วง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 117 x 48 x 159 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 1,450 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-508/2

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ราวคู่โค้ง มีล้อ มีห่วง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 117 x 58 x 159 ซม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ราวแขวนผ้าสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 2,280 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสขาตั้งแขวนผ้าสแตนเลส : 075-ST-505

ขาตั้งแขวนผ้าสแตนเลส

ขาตั้งแขวนผ้าสแตนเลสขนาด 68.5 x 28.5 x 78.5 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ขาตั้งแขวนผ้าสแตนเลสราคาตัวละ 950 บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสขาตั้งแขวนผ้า พับได้ สแตนเลส : 075-ST-504

ขาตั้งแขวนผ้า พับได้ สแตนเลส

ขนาด 69.5 x 54 x 79 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ขาตั้งแขวนผ้า พับได้ สแตนเลส ราคาตัวละ 980บาท

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวตากผ้า 075-JK-306

ราวพาดผ้า 6 เส้น ขนาด 80 x 41.5 x 90 มม.

ท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. หนา 0.8 มม. ลูกยางตีนเป็ดหนืดไม่ลื่น

สามารถพับเก็บได้

ราคา 1,590 บาท

เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่กว้างมาก ใช้ตากผ้าขนหนู

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

 

รหัสราวแขวนตัว C สแตนเลส : 075-ST-509

ราวแขวนตัว C สแตนเลส

ขนาด 87 x 40 x 179 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนตัว C สแตนเลส ราคาตัวละ 3,500 บาท

ที่แขวนกางเกงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

รหัสราวแขวนตัว Y สแตนเลส : 075-ST-542

ราวแขวนตัว Y สแตนเลส มีล้อ

ขนาด 106 x 48 x 140 ซม.

จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

ราวแขวนตัว Y สแตนเลส ราคาตัวละ 1980 บาท

ราวแขวนตัว Y สแตนเลส ขาเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม.

**งานสเตนเลสเพิ่มเต็มดูได้จากคลิ๊กนี้*

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศเพื่อการจัดส่งสินค้าที่กทม.

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถามและลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

** ราคาขอลดได้ตามจำนวนและปริมาณ ค่ะ
**จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณทล มีขั้นต่ำ

** สินค้าสเตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

สเตนเลส เบอร์ 304
สอบถามเพิ่มเติมทาง

crhouseware@hotmail.com

OR

crhouseware@gmail.com

เครื่องให้สแตนเลสงานสแตนเลส
เก้าอี้สแตนเลส
ชั้นวางเครื่องดื่มสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส
ตะขอติดผนังสแตนเลส
ราวแขวนสแตนเลส
ชั้นใส่รองเท้า KD สแตนเลส
เสาแขวนเสื้อ
ชั้นวางของสแตนเลส
กรงสัตว์เลี้ยงสแตนเลส
ตู้จดหมายสแตนเลส + ตู้ยาสแตนเลส
อ่างซิงค์สแตนเลส
ชั้นวางของสแตนเลสแบบแขวนผนัง
เครื่องใช้ในครัวสแตนเลส
ชั้นวางนิตยสาร, หนังสือสแตนเลส
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
เตียงสแตนเลส
ตู้สแตนเลสล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร
ที่วางถังน้ำดื่มสแตนเลส
ชิงช้าสแตนเลส

Down Load

Catalog -สแตนเลส 2011 By CRhousewareคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300

โทรสาร 053-660281

สายด่วนเพิ่มเต็ม 085-6954647,085-6954648 (เวลา 8.30 am-17.30 pm.)(จ-ศ)