Home

  วิธีการชำระเงิน

เก้าอี้สแตนเลส

 page 1of 1 Items & Specification    

รหัสเก้าอี้กลมสแตนเลส : 075-ST-001

เก้าอี้กลมสแตนเลส

เก้าอี้กลมสแตนเลสขนาด 31 x 31 x 49 ซม. (ซ้อนได้)

เก้าอี้กลมสแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลสจำนวนบรรจุ 10 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้กลมสแตนเลสราคาตัวละ 440 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

 

รหัสเก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ย : 075-ST-002

เก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ย

เก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ยขนาด 31 x 31 x 20 ซม. (ซ้อนได้)

เก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ยขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ยจำนวนบรรจุ 10 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้กลมสแตนเลส แบบเตี้ยราคาตัวละ 380 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พนังพิงสแตนเลส : 075-ST-201

เก้าอี้พนังพิงสแตนเลส

เก้าอี้พนังพิงสแตนเลสขนาด 35 x 38 x 73 ซม.

เก้าอี้พนังพิงสแตนเลส ขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม.

เก้าอี้พนังพิงสแตนเลส จำนวนบรรจุ 5 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้พนังพิงสแตนเลสราคาตัวละ 1,450 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พับกลมสแตนเลส : 075-ST-003

เก้าอี้พับกลมสแตนเลส

เก้าอี้พับกลมสแตนเลส ขนาด 32 x 40 x 51 ซม.

เก้าอี้พับกลมสแตนเลส ขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 ซม.

เก้าอี้พับกลมสแตนเลส จำนวนบรรจุ 5 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้พับกลมสแตนเลส ราคาตัวละ 550 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ : 075-ST-004

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่ขนาด 33 x 33 x 49 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญจำนวนบรรจุ 10 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญราคาตัวละ 550 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่ : 075-ST-005

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ฐานกลม

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่ขนาด 40 x 40 x 49 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่ขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 ซม.

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่จำนวนบรรจุ 10 ตัว/ กล่อง

เก้าอี้กลมสแตนเลส - ที่นั่งใหญ่ราคาตัวละ 550 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้บาร์สแตนเลส: 075-ST-301

เก้าอี้บาร์สแตนเลส 60 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาด 39 x 39 x 60 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/แพ็ค

เก้าอี้บาร์สแตนเลสราคาตัวละ 1,250 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้บาร์สแตนเลส : 075-ST-302

เก้าอี้บาร์สแตนเลส 80 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาด 44 x 44 x 80 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/แพ็ค

เก้าอี้บาร์สแตนเลสราคาตัวละ 1,350 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้บาร์สแตนเลส: 075-ST-303

เก้าอี้บาร์สแตนเลส 100 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาด 48 x 48 x 100 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม.

เก้าอี้บาร์สแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/แพ็ค

เก้าอี้บาร์สแตนเลสราคาตัวละ 1,600 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลส: 075-ST-208

เก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลส

เก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลสขนาด 45 x 56 x 78 ซม.

เก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 ซม.

เก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลสจำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

เก้าอี้ทรงบอลลูนสแตนเลสราคาตัวละ 1,600 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พับเบาะฟองน้ำทรงต้นปาล์มขาสแตนเลส : 075-ST-205/2

เก้าอี้พับเบาะฟองน้ำทรงต้นปาล์มขาสแตนเลส สามารถพับเก็บได้

เก้าอี้พับเบาะฟองน้ำทรงต้นปาล์มขาสแตนเลสขนาด 45 x 51 x 97 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

เก้าอี้พับเบาะฟองน้ำทรงต้นปาล์มขาสแตนเลสจำนวนบรรจุ 2 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พับเบาะฟองน้ำทรงต้นปาล์มขาสแตนเลสราคาตัวละ 1,975 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลส : 075-ST-201/2

เก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลส

เก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลสขนาด 39 x 35 x 73 ซม.

เก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลสขนาดที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

เก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลสจำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พนักพิงสแตนเลสมีเบาะขาสแตนเลสราคาตัวละ 1,550 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้


รหัสเก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส : 075-ST-203/2

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสขนาด 44 x 51 x 97 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสจำนวนบรรจุ 2 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสราคาตัวละ 1,975 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำ : 075-ST-204/2

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสขนาด 44 x 51 x 97 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสจำนวนบรรจุ 2 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสราคาตัวละ 1,975 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส : 075-ST-206/2

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสขนาด 44 x 51 x 97 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสจำนวนบรรจุ 2 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พนักพิงเบาะฟองน้ำขาสแตนเลสราคาตัวละ 1,975 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสสินค้าเก้าอี้หมิงแฟนซีเบาะฟองน้ำ : 075-ST-209

เก้าอี้หมิงแฟนซีเบาะฟองน้ำขาสแตนเลส

เก้าอี้หมิงขาสแตนเลสแฟนซีเบาะฟองน้ำขนาด 50 x 54 x 69 ซม.

(มีเบาะให้เลือก 4 สี)

จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง

ราคาตัวละ 1,525 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พับสเตนเลส : 075-ST-207/1

เก้าอี้พับสเตนเลส ทรงพิณ 8 สาย

เก้าอี้พับสเตนเลส ขนาด 41 x 51 x 85 ซม.

เก้าอี้พับสเตนเลส ขนาดที่นั่ง 32 ซม.

เก้าอี้พับสเตนเลส จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พับสเตนเลส ราคาตัวละ 1,750 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลส : 075-ST-305

เก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลส

เก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลสขนาด 40 x 50 x75/97 ซม.

เก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลสขนาดที่นั่ง 32 ซม.

เก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

เก้าอี้พนักพิงบาร์หมุนสแตนเลสราคาตัวละ 2,880 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลส : 075-ST-304

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลส

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลสขนาด 40 x 50 x 97 ซม.

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลสที่นั่งสูง 75 ซม.

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลสขนาดที่นั่ง 32 ซม.

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลสจำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

เก้าอี้บาร์พนักพิงสแตนเลสราคาตัวละ 2,290 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้สแตนเลส : 075-ST-211

เก้าอี้โลตัสสแตนเลส ขนาด 47 x 47 x 75 ซม.

ขนาดที่นั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม.

ราคาตัวละ 1,350 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

รหัสเก้าอี้คันทรี่สแตนเลส : 075-ST-220

เก้าอี้ขนาด 46 x 55 x 90 ซม.

ราคาตัวละ 2,390 บาท

เก้าอี้สเตนเลสภาพชัดกว่านีั คลิ๊กได้ที่นี้

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศเพื่อการจัดส่งสินค้าที่กทม.

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถามและลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

** ราคาขอลดได้ตามจำนวนและปริมาณ ค่ะ
**จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณทล มีขั้นต่ำ

** สินค้าสเตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

สเตนเลส เบอร์ 304
สอบถามเพิ่มเติมทาง

crhouseware@hotmail.com

OR

crhouseware@gmail.com

 

เครื่องให้สแตนเลสงานสแตนเลส
เก้าอี้สแตนเลส
ชั้นวางเครื่องดื่มสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส
ตะขอติดผนังสแตนเลส
ราวแขวนสแตนเลส
ชั้นใส่รองเท้า KD สแตนเลส
เสาแขวนเสื้อสแตนเลส
ชั้นวางของสแตนเลส
กรงสัตว์เลี้ยงสแตนเลส
ตู้จดหมายสแตนเลส + ตู้ยาสแตนเลส
อ่างซิงค์สแตนเลส
ชั้นวางของสแตนเลสแบบแขวนผนัง
เครื่องใช้ในครัวสแตนเลส
ชั้นวางนิตยสาร, หนังสือสแตนเลส
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดสแตนเลส
เตียงสแตนเลส
ตู้สแตนเลสล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร
ที่วางถังน้ำดื่มสแตนเลส
ชิงช้าสแตนเลส
 
 
 

 

Down Load

Catalog -สแตนเลส 2011 By CRhousewareคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300, 053-787177

โทรสาร 053-660281, 053-787441 สายด่วน 089-8528446

สายด่วนเพิ่มเต็ม 085-6954647,085-6954648 (เวลา 8.30 am-17.30 pm.)(จ-ศ)