Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง-นอก

 page 1 of 1 Items & Specification    
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง- นอก

รหัสสินค้า 012-FW-PL-402

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 18 * 25.5 * 23.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

ม้านั่ง ขนาด 10 * 13.5 * 12 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-506

โต๊ะกลม ขนาด 13 * 13 * 18 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-500

เก้าอี้ ขนาด 11.5 * 11.5 *21 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-509

เก้าอี้ ขนาด 30 * 30 * 45 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-802

ราวตากผ้า ขนาด 16.5 * 30.5 *35.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-400

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 11.5 * 11.5 *21 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-409

โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ ขนาด 75 * 75 * 75 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-407

โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 50 * 50 * 50 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-408

โต๊ะพับได้ ขนาด 70 * 70 * 55 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-092

ขนาด 18 * 28 * 2 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-092U

ขนาด 18 * 28 * 2 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-090

ขนาด 14 * 24 * 2 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-090U

ขนาด 14 * 24 * 2 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-822

ราวแขวนผ้า ขนาด 19 * 30.5 * 61 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-023

ชั้นเข้ามุมอเนกประสงค์ สี่เหลี่ยม ขนาด 14 * 14 * 30.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-013

ชั้นเข้ามุมอเนกประสงค์ ขนาด 14 * 14 * 30.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-214

ชั้นวางของอเนกประสงค์ ทรงกลม ขนาด 24 * 24 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-033

ชั้นวางของอเนกประสงค์ สี่เหลี่ยม ขนาด 14 * 24 * 30.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-323

ชั้นวางของอเนกประสงค์ วางหนังสือ วางแฟ้ม ขนาด 30*70*112.5 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-324

ชั้นวางของอเนกประสงค์ วางหนังสือ วางแฟ้ม 4 ชั้นขนาด 30*70*152 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-216

ชั้นวางของอเนกประสงค์ ขนาด 14 * 14 * 30.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-313

ชั้นวางของอเนกประสงค์ เข้ามุม 3 ชั้น ขนาด 30*30*112.5 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-012

ชั้นวางของอเนกประสงค์เล็ก 2 ชั้นขนาด 14*14*16.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-022

ชั้นวางของอเนกประสงค์เล็ก 2 ชั้นขนาด 14 * 14 * 16.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-022

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 4 ชั้นขนาด 14*24*44.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-022

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 4 ชั้นขนาด 14*24*44.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-PL-116

ชั้นวางของอเนกประสงค์ ขนาด 14*47.5*37.5 นิ้ว

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LTC-003

ขนาด 60*103*43 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LFWN-06

ขนาด 160*50*74 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LFWC-006

ขนาด 55*80*92 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LTF-003

ขนาด 39*79*120 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LFWA-036

ขนาด 40*75*113 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LTW-004

ขนาด 60*76*100 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-LTW-005

ขนาด 60*76*120 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-L6-3

ขนาด 50*120*69 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-L8-4

ขนาด 39*75*83 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-L8-44

ขนาด 42*80*89 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-L8-6

ขนาด 39*75*120 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

รหัสสินค้า 012-FW-L6-4

ขนาด 50*160*69 ซม.

ราคาตัวละ................บาท

   
 

มี ออฟฟิศ ส่งสินค้า ที่ กทม. สั่งซื้อเกิน 15,000 บาท จัดส่งฟรี

ใน เขต. กทมและปริมณทล


-Click ที่นี้รับแบบใบขอเสนอราคา แล้วส่งมาที่

crhouseware@hotmail.com

หรือ ส่ง Fax มาที่ 053-660281

ลูกค้าเก่าคลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง-นอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281